Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Budżet Gminy Annopol na 2021rok.

01-04-2021

3 lutego bieżącego roku, podczas XXIX sesji Rady Miejskiej Annopol został przyjęty budżet na 2021 rok.

 
 
Pandemia wirusa w roku 2020, spowodowała zawirowanie w życiu społecznym oraz kryzys gospodarczy na ogromną skalę.
 
W związku z powyższym racjonalnie planowaliśmy dochody mając na uwadze obecną sytuację i bazując na danych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.
Zgodnie z ideą solidarności społecznej, rozumiejąc trudną sytuację mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, Burmistrz Annopola zaproponował, by nie podwyższać dotychczasowych stawek podatkowych. Stanowisko Burmistrza poparła Rada Miejska i dzięki temu stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków transportowych pozostały na poziome roku 2020.
 
Analogicznie sytuacja miała miejsce w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami, która nie uległa zmianie i obecnie jest na najniższym poziomie w powiecie kraśnickim, ponieważ nowe stawki w pozostałych gminach kształtują się na poziomie od 17 do 23 zł.
 
Jedną z największych pozycji w wydatkach budżetu gminy od lat jest utrzymanie oświaty. Obecnie stosowany system naliczania subwencji oświatowej, czyli w skrócie przekazywanie jej na ucznia, promuje samorządy posiadające duże szkoły.
 
Na terenie naszej gminy znajduje się osiem szkół podstawowych: trzy szkoły prowadzone przez stowarzyszenia tj. PSP w Borowie, do której uczęszcza 26 uczniów klas I-VIII, PSP w Janiszowie, do której uczęszcza 37 oraz PSP w Opoce Dużej z liczbą uczniów 40 oraz 5 szkół prowadzonych przez gminę tj: PSP w Kosinie, w której uczy się w klasach I-VIII 36 uczniów, PSP w Dąbrowie licząca 43 uczniów, PSP w Świeciechowie licząca 52 uczniów, PSP w Grabówce licząca 82 uczniów oraz PSP w Annopolu licząca 310 uczniów.
 
Koszty funkcjonowania oświaty planowane są w bieżącym roku na kwotę blisko 15 mln zł., z czego subwencja oświatowa otrzymywana przez gminę wynosi 7, 76 mln zł, natomiast udział własnych środków 7,14 mln zł.
 
Wydatki z budżetu na utrzymanie oświaty w związku z niżem demograficznym i uregulowaniami prawnymi na szczeblu centralnym gwałtownie rosną dla przykładu w 2017roku gmina dokładała do oświaty 3,78 mln zł
 
Widzimy, że na przestrzeni tylko 4 lat, koszty funkcjonowania oświaty zwiększyły się o blisko 4,2mln zł, subwencja oświatowa wzrosła zaledwie o 0,8 mln zł, zaś udział gminy w finansowaniu oświaty zwiększył się o 3,36 mln zł.
 
Miejmy pełną świadomość tego, że tych ponad 3 mln złotych, brakuje dziś na budowę dróg, chodników, remont budynków użyteczności publicznej i innych oczekiwanych przez społeczeństwo inwestycji.
 
Trwanie obecnego stanu, pogłębianie się niżu demograficznego oraz brak zmian w subwencjonowaniu oświaty, który zachęcałby samorządy do prowadzenia małych szkół, doprowadzi w krótkiej perspektywie czasu do zablokowania działań inwestycyjnych w gminie, a w dalszej skutkował będzie problemami z uchwaleniem budżetu.
 
Następną znaczącą pozycją w budżecie jest pomoc społeczna, której budżet łącznie ze świadczeniami wychowawczymi przekracza 15 mln zł.
Niż demograficzny oraz zjawisko starzejącego i ubożejącego społeczeństwa dotyka nas w coraz większym stopniu i generuje koszty związane z zapewnieniem opieki i wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
 
W bieżącym roku Gminę Annopol, czeka potężne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol”, dofinansowane ze środków unijnych, o wartości blisko 4,5 mln zł. W ramach projektu zamontowanych zostanie 101 kolektorów słonecznych, 144 instalacje fotowoltaiczne i 58 pieców centralnego ogrzewania na pellet.
 
Nadmienić należy, że wniosek aplikacyjny przygotowany przez Gminę Annopol uzyskał maksymalną liczbę punktów i jeden z najwyższych poziomów dofinansowania w województwie.
 
Warto podkreślić, że na etapie projektowania budżetu na 2021 rok wpłynęła do urzędu ogromna ilość wniosków, z których każdy jest sensowny i potrzebny, jednak realia finansowe naszej gminy nie pozwalają ich wszystkich zaspokoić.
 
Budżet na 2021 rok to budżet wypracowanego kompromisu, który nie zadłuża gminy ( na koniec roku zadłużenie zmniejszy się o blisko 230 tys. zł) i pozwoli nam na finansowe przygotowanie się do aplikowania o środki w nowej perspektywie unijnej.
 
 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH TEGOROCZNYCH INWESTYCJI

 

 • Budowa wodociągu w Annopolu, ul. Lubelska 70 000zł
 • Budowa wodociągu w Annopolu, ul. Leśna - dokumentacja 30 000zł
 • Budowa wodociągu w Annopolu, ul. Przemysłowa 20 000zł
 • Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol-Kosin-Gorzyce 100 000zł
 • Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Kosin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ćmielów -Ożarów - Zawichost-Kosin" 100 000zł
 • Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Popów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie-Józefów -Annopol " 100 000zł
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych w m., Sucha Wólka i Nowy Rachów 60 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Anielin (nakładka asfaltowa ) 18 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Borów " Rakówka " 25 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Dąbrowa 34 131zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Janiszów na działce nr 317 20 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Kosin 20 000zl
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Opoczka ( nakładka asf. od ul. Partyzantów) 50 087,02
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m.Opoka (od szkoły w kierunku Józefina) 50 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Zychówki 20 000zł
 • Modernizacja - drogi gminnej w m. Zastocze 23 158,42zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Opoka (nakładka skrót Janiszów) 100 000zł
 • Budowa drogi gminnej w Annopolu ul. Kasztanowa (wraz z oświetleniem-dokumentacja 25 000zł
 • Modernizacja drogi gminnej w Annopolu ul. Leśna 25 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Rachów Stary- Huta (nakładka asfaltowa ) 40 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Grabówka- Zastocze (nakładka asfaltowa ) 50 000zł
 • Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Świeciechów Duży (do głozyn ) 60 000zł
 • Modernizacja drogi w m. Bliskowice do wału 40 000zł
 • Budowa zjazdu publicznego z drogi krajpwej nr 74 do Komisariatu Policji w Annopolu 30 000zł
 • Annopol- plac targowy-nakładka asfaltowa (dz. 324) 70 000zł
 • Annopol-parking przy przedszkolu 40 000zł
 • Zakup wiat przystankowych w m: Annopol , Borów 30 000zł
 • Jakubowice- zagospodarowanie terenu stanicy 30 000zł
 • Budowa zadaszenia wraz z uporządkowaniem terenu wokół Domu Seniora w Wymysłowie 20 000zł
 • Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Huta 22 180zł
 • Zakup działek budowlanych 70 000zł
 • Zakup busa na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej 30 000zł
 • Modernizacja budynku OSP w Popowie 20 086zł
 • Modernizacja budynku OSP w Suchej Wólce 11 000zł
 • Zakup urządzenia klimatyzacjii do remizy OSP w Nowym Rachowie 11 714zł
 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Annopolu 40 000zł
 • Budowa kanalizacji na ul. Lubelskiej w Annopolu 50 000zł
 • Budowa kanalizacji na ul. Polnej w Annopolu-dokumentacja 20 000zł
 • Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol” 1 351 000zł
 • Budowa oświetlenia w Borowie i Janiszowie (dokumentacja) 28 407zł
 • Budowa oświetlenia w m. Kosin w kierunku kapliczki 56 000zł
 • Budowa oświetlenia w m. Stary Rachów 10 000zł
 • Budowa oświetlenia w m. Jakubowice 67 203zł
 • Budowa oświetlenia w m. Annopol ul. Kasztanowa (dokumentacja) 15 000zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej Jakubowice (kontynuacja) 12 300zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kopiec 14 646zł
 • Budowa ogrodzenia w świetlicy w Wymysłowie- kontynuacja 10 000zł
 • Budowa placu zabaw w m. Janiszów 20 000zł

Razem 3 159 912zł

Powrót