Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór i konsultacje fiszek operacji w ramach poddziałania 19.2

03-11-2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o terminie naboru i konsultacji fiszek operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej - 2 000 000,00 zł

  • Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 775 000,00 zł

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

2. Miejsce naboru i konsultacji fiszek operacji: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

3. Tryb składania fiszek: fiszki operacji należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia wskazanego w informacji o naborze.

4. Wzór formularza fiszki operacji:
Wzór formularza fiszki operacji jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Ziemi Kraśnickiej oraz na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce Aktualności;

5. Złożenie fiszki operacji nie jest obligatoryjne i nie ma wpływu na proces składania i oceny wniosków o dofinansowanie operacji;

6. Etap konsultacji fiszek operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

6.1. Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,

6.2. Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja; 6.3. Wykluczeń podmiotowych;
6.4. Wykluczeń przedmiotowych;
6.5. Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych;/

6.6. Kwalifikowalności wydatków;
6.7. Posiadania numeru identyfikacyjnego;
6.8. Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie; 6.9. Założeń budżetu operacji.

7. Opis procedury naboru i konsultacji fiszek operacji reguluje Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [373.89 KB]

 

Powrót