Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja dla mieszkańców w sprawie transportu do punktów szczepień przeciwko COVID

15-01-2021

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Urząd Miejski w Annopolu informuje, że osoby niepełnosprawne i mające trudność w dostępie do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu.

Transport będzie zorganizowany dla:

 • osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami

 • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 Szczegółowe informacje w sprawie transportu można uzyskać od 15 stycznia 2021r. pod numerem telefonu 781 353 144, w dniach roboczych w godz.  7.30 – 15.30.

Przypominamy, że od 15 stycznia rozpoczyna się rejestracja na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast od 22 stycznia dla osób, które ukończyły 70 lat.

Aktualne informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie: www.gov.pl/szczepimysie

Organizacja transportu przez gminę polega przyjęciu od placówki podstawowej opieki zdrowotnej listy osób, które potrzebują transportu, wraz z informacją o dacie i godzinie szczepienia i następnie koordynacji dowozu.

 

Punkty szczepień w gminie Annopol:

 1. NZOZ „ZDROWIE” s.c. ul. Leśna 1, 23-235 Annopol tel. 15 861 36 09

 2. NZOZ „LEKARZ” Dariusz Chmiel, ul. Leśna 1, 23-235 Annopol tel. 15 861 34 36

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Annopola,
  ul. Rynek 1, 23-235 Annopol, tel. 15 861 30 61, email: sekretariat@annopol.eurzad.eu
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@annopol.eurzad.eu
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) i art.9 ust.2 lit i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. z późn. zm.
 • dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym usługę transportową
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz po upływie tego okresu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawnych;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi zapewnienie transportu.
  administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ikona pdfINFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.67 KB]

Ikona pdfInformacja dla mieszkańców w sprawie transportu do punktów szczepień przeciwko COVID, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [48.71 KB]

Powrót