Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

KOMUNIKAT  KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie  z dnia 20 października 2016 roku

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 20 października 2016 roku

20-10-2016

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 8 pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych,

właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 8 stycznia 2017 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu wyborczym nr 11,  do Rady Miejskiej  w Annopolu informuję,  że w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie przy  ul. Spokojnej  9B, w godzinach urzędowania (od 800 do 1500) przyjmowane będą:

1
.  zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz  zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnego, w  terminie do dnia  31 października 2016 roku,

 

2. zgłoszenia kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej, w terminie do dnia  9 listopada 2016 roku.

 

Wzory dokumentów związanych z wyborami ( tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów do komisji wyborczych są dostępne na stronie internetowej  http://lublin.kbw.gov.pl )

 

 

Komisarz Wyborczy
Lublinie
       /-/ Jerzy Krzysztof Rodzik
Powrót