Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

NOWY SAMOCHÓD DLA ŚDS w ANNOPOLU

31-10-2013

Placówka otrzyma 120 tys. zł dofinansowania ze środków PFRON. Na zakup nowego samochodu do dowożenia podopiecznych do placówki.

Na wniosek dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu Pani Krystyny Zielińskiej, Starostwo Powiatowe w Kraśniku dofinansowało ze środków PFRON zakup nowego samochodu, w celu usprawnienia dowozu pensjonariuszy do placówki.
Wysokość dofinansowania z PFRON w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami w obszarze D wynosi 120 000zł, natomiast wkład własny w wysokości 56 000 zł pochodzi z rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
22 października Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński wraz ze Starostą Powiatu Kraśnickiego Andrzejem Majem oraz Sekretarzem Powiatu Jerzym Podgórskim podpisali umowę.

Nowy bus będzie posiadał 18 miejsc siedzących z dostosowaniem do wózków inwalidzkich. W chwili obecnej ŚDS sprawuje opiekę nad 47 osobami, z czego 38 osób dowozi spoza terenu Annopola.

Nowy samochód

Powrót