Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Kropla wody

Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa lubelskiego zagrożonych ryzykiem powodzi

04-02-2015

28 stycznia b.r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny pn. „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa lubelskiego zagrożonych ryzykiem powodzi", finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W projekcie uczestniczyły szkoły z terenu naszej gminy: Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie oraz Przedszkole w Annopolu. Była to już druga edycja projektu, w której uczestniczyły nasze placówki oświatowe.

Głównym celem projektu edukacyjnego było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego ludzi, mienia i przyrody oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą przedostać się podczas powodzi do wód gruntowych i powierzchniowych z zalanych gospodarstw domowych. Zajęcia odbywały się we wskazanych przez dyrektorów szkół i przedszkola grupach i opierały się na aktywnych formach przekazu informacji dot. problematyki powodziowej, takich jak gry i zabawy ruchowe
Gospodarzem spotkania podsumowującego projekt był Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk, który serdecznie podziękował za udział w projekcie oraz wręczył upominki w postaci szkolnych globusów. Naszą gminę w Sali Kolumnowej reprezentowali dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wraz z Panem Burmistrzem Wiesławem Liwińskim.

Powrót