Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Geo Park Przełomu Wisły

07-11-2013

W dniu 5 listopada 2013r. odbyło się w Kazimierzu Dolnym kolejne robocze spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, które podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Geo Parku Przełomu Wisły.

W  myśl przyjętych założeń, które ujęto w propozycji inwestycji kluczowych na lata 2014-2020, siedem gmin wraz z Muzeum Nadwiślańskim kontynuuje prace związane z procedurą rejestracji Geo Parku w Światowej Sieci UNESCO.
W odpowiedzi na ogłoszenie naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do dnia 18 października 2013r. gminy podjęły działania, które nie tylko miały zebrać i zaprezentować planowane inwestycje, ale skupiły się na stworzeniu wspólnej wizji rozwoju w obszarze Powiśla. W pracach zespołu złożonego z wójtów, burmistrzów, przedstawicieli środowiska akademickiego i eksperta ds. strategii podjęto konkretne ustalenia dotyczące dalszej pracy. Realizacja docelowego projektu utworzenia Geo Parku Przełomu Wisły przyczyni się realnie do rozwoju społeczno-gospodarczego. Efekt ponadregionalny, który jest dzisiaj widoczny w wielu innych Geo Parkach będzie zauważony również w Województwie Lubelskim i całej Europie, ponieważ sieć europejska i światowa Geo Parków to unikalny i rozpoznawalny produkt.

Pozostaje wierzyć, że zarówno gminy: Kazimierz Dolny, Opole Lubelskie, Annopol, Łaziska, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Wilków oraz Muzeum Nadwiślańskie, ale i te, które przyłączą się z czasem do Geo Parku Przełomu Wisły będą ambasadorem lubelskiej gospodarki.
Bez wątpienia tego typu inicjatywy zasługują na uwagę władz lokalnych, regionalnych i wymagają wsparcia finansowego. Nasze gminy i Muzeum Nadwiślańskie stają dzisiaj przed wspaniałą szansą rozwoju. Połączenie w imię wspólnej idei i wizji działania jest przekuwane w konkrety z udziałem specjalistów i ekspertów, dlatego pozostaje obserwować kolejne etapy realizacji Geo Parku Przełomu Wisły.

Na zdjęciach widoczni (w kolejności alfabetycznej): Radosław Dolak - przedstawiciel gminy Łaziska, Grzegorz Dunia - Burmistrz Kazimierza Dolnego, Jan Gędek - Wójt Janowca, prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Grzegorz Kapica - Wójt Józefowa nad Wisłą, Małgorzata Kuś - Sekretarz Gminy Kazimierz Dolny, Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola, Zbigniew Pacholik - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień", Agnieszka Smreczyńska-Gąbka - ekspert ds. strategii, Grzegorz Teresiński - Wójt Wilkowa, Dariusz Wróbel - Burmistrz Opola Lubelskiego.

Powrót