Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Komunikat - PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAŚNIKU

06-11-2020

Działając w oparciu o art. 4 ust.1 pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Opoczka gm. Annopol w dniu 30.10.2020r.. po przeprowadzonych działaniach naprawczych z następujących punktów:  

  •  studnia- Nr sprawozdania 1493/2020
  • zbiornik wyrównawczy wody czystej — Nr sprawozdania 1494/2020 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

OPOCZKA gm. Annopol 

Uzasadnienie: 

W dniu 08.09.2020r. zaplanowany w ramach kontroli urzędowej pobór próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Opoczka nie został przeprowadzony z uwagi na znaczne przekroczenie zawartości chloru wolnego od 0,39 mgC12/dm3 do 1,75 mgC12/dm3 w wodzie podawanej do sieci oraz w sieci wodociągowej z której korzystali konsumenci. W związku z powyższym w dniu 09.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję administracyjną Nr 0943.15.0NS.HK.721.2.5.29.2020 w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia z przedmiotowego wodociągu z uwagi, iż nie odpowiada ona wymaganiom chemicznym określonym w załączniku nr 1 cz. D tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Jednocześnie PPIS w Kraśniku nakazał podjęcie skutecznych działań naprawczych polegających na doprowadzeniu wody do odpowiedniej jakości zdrowotnej. Po przeprowadzonym płukaniu sieci wodociągowej, wyczyszczeniu zbiorników wyrównawczych wody czystej, pobrane zostały próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 10.09.2020r., 23.09.2020r. oraz 30.09.2020r. Wszystkie próbki wykazały przekroczenia pod względem parametrów mikrobiologicznych. W kolejno pobranych próbkach ze studni i zbiornika wyrównawczego wody czystej w dniu 30.10.2020r. przekroczeń mikrobiologicznych nie stwierdzono.

Ikona pdfKomunikat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

 

 

Powrót