Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w projekcie

25-09-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (V)" 

 
 
Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Jesteś osoba bezrobotną do 29 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku? 
 
Skorzystaj ze szkoleń indywidualnych, które umożliwią podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowego zawodu, uzyskanie uprawnień.
 
Przykładowe kierunki szkoleń:
  • kwalifikacja wstępna do kat. C lub D,
  • operator wózków jezdniowych,
  • operator koparek/ ładowarek,
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • fryzjer,
  • kosmetyczka,
  • kucharz,
  • spawacz
W okresie odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu! 
 
Informacje dodatkowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pok. 403 (IV piętro), tel. (81) 826-18-22 
 
 
Powrót