Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Dzieci w szkole

Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2016/2017

28-01-2016

1. Nabór do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2016/2017

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W załączeniu harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 określi Lubelski Kurator Oświaty.

2. Nabór do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2016/2017. Rodzice dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na wolne miejsca w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c. ust.2 ustawy o systemie oświaty . W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
 
Powrót