Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie grupowe uczestników

Podsumowanie projektu „Reaktywacja”

12-12-2014

W dniu 10 grudnia 2014r. w siedzibie żłobka „Kubusiolandia" w Annopolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Reaktywacja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński, Prezes Fundacji „Liderzy Sukcesu" Agnieszka Zbytniewska, księża, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Annopolu, dyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych z terenu gminy Annopol, uczestnicy projektu - rodzice dzieci zapisanych do żłobka oraz pracownicy „Kubusiolandii". Pani Prezes Fundacji „Liderzy Sukcesu" przedstawiła przybyłym gościom najważniejsze informacje o podjętych działaniach.
Projekt „Reaktywacja" był realizowany od 1 lipca 2013r. do 31.12.2014r. Wartość projektu wyniosła 907 818,80 zł, w tym kwota 771 645,98 zł stanowiła dofinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast kwota 136 172,82 zł stanowiła wkład własny Lidera (Fundacji „Liderzy Sukcesu") i Partnera (Gminy Annopol). 20 uczestnikom projektu udzielono wsparcia w trzech obszarach:
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka oraz zakup sprzętu i wyposażenia,
- codzienne zajęcia z grupą 20 dzieci uczestników projektu,
- konsultacje dla rodziców z pedagogiem i psychologiem.
W 100% osiągnięto zakładane cele:
- 20 osobom ułatwiono powrót do pracy poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi,
- 20 dzieci skorzystało ze wsparcia w postaci zajęć,
- u 20 osób wzrosła świadomość na temat rozwoju dzieci dzięki skorzystaniu z konsultacji z pedagogiem i psychologiem.
Następnie, przemawiając do zebranych gości, Wojewoda Lubelski - p. Wojciech Wilk podkreślił ważną rolę nowej placówki opiekuńczej w gminie Annopol i wyraził przekonanie, że przy wsparciu władz wojewódzkich i gminnych działalność żłobka będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały do pana wojewody nowe pomoce dydaktyczne.
Również Burmistrz Annopola - p. Wiesław Liwiński uznał za sukces utworzenie żłobka w Annopolu, podkreślił, że docierają do niego same pozytywne opinie na temat tej placówki i życzył wytrwałości w dalszym prowadzeniu tej potrzebnej mieszkańcom gminy instytucji.
Na zakończenie spotkania pani Prezes Fundacji „Liderzy Sukcesu" podziękowała wszystkim, którzy aktywnie pomagali w budowaniu i rozwijaniu żłobka. Swą wdzięczność za podjęty trud wyrazili także przedstawiciele rodziców - uczestników projektu.

Powrót