Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

WYNIKI KONSULTACJI

11-10-2016

przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XLIII/273/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 września 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 

 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja Burmistrza Annopola z dnia 22.09.2016r. o rozpoczęciu konsultacji została zamieszczona na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

W ciągu 14 dni od ogłoszenia organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie od organizacji pozarządowych co do konsultowanego aktu prawa miejscowego.

Wyniki Konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.25 KB]

 

Powrót