Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

19-12-2014

W ostatnim kwartale br. zakończono realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Budowa siłowni zewnętrznej w Annopolu sposobem na edukację sportową dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia"

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem projektu jest rozwijanie rekreacji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Annopol.
Wartość projektu wyniosła 39 785,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 19 972zł.
W ramach projektu zamontowano następujące elementy siłowni zewnętrznej: orbitek, ławka, wioślarz, prasa nożna, twister oraz zestaw wyciąg górny oraz tablicę z regulaminem siłowni.
Siłownia jest umiejscowiona na terenie kompleksu boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół w Annopolu. Korzystanie z urządzeń jest bezpłatne, zgodnie z regulaminem umieszczonym na terenie siłowni.

„Budowa parkingu w Annopolu"

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury służącej odpoczynkowi i rekreacji oraz wspólnemu wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
4. Wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 26 463,72zł, z czego dofinansowanie 17 211 zł.
W ramach projektu wybudowano parking z kostki brukowej wraz z obramowaniem z krawężników. Parking umiejscowiony jest w centrum Annopola, przy ul. Świeciechowskiej 1 za budynkiem Urzędu Miejskiego w Annopolu.


„Wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej mostu na rzece Wiśle pod Annopolem".

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem projektu jest rozwijanie turystyki na terenie gminy Annopol poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej.
Wartość projektu wyniosła 13 755,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 10 480,00zł.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wydano publikację pt. „Z kart historii mostów na Wiśle pod Annopolem" autorstwa Pana Wiesława Liwińskiego. W ramach projektu wydano 1000 egzemplarzy publikacji.
Publikacja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Annopolu.

„Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Annopol przez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Bliskowicach oraz remont i rozbudowę stacji i sieci wodociągowej w Natalinie".

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągów, remont i rozbudowę stacji wodociągowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze realizowanej operacji.
Wartość projektu po przetargu wyniosła 1409 522,27zł, z czego koszty kwalifikowane projektu 1 087 397,79zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 869 918 zł. W ramach projektu wyremontowano i rozbudowano stację i sieć wodociągową w Natalinie oraz wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Bliskowice wraz z 73 sztukami przyłączy.

Powrót