Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 listopada 2014 r. o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego

26-01-2015

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania - w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego).

Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa:

- dla komitetów, których kandydaci nie biorą udziału w ponownym głosowaniu w dniu 16 lutego 2015 r.,

- dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w dniu 2 marca 2015 r.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także komitetów, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów. Sprawozdanie finansowe przedkładają one w tym samym terminie, co pozostałe komitety. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków.

Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1193) , (w przypadku komitetów, które zarejestrowały wyłącznie kandydatów na radnych) albo w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. poz. 280)

Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, którzy byli zobowiązani na podstawie art. 140 Kodeksu wyborczego do umieszczania na stronie internetowej komitetu wyborczego, rejestru zaciągniętych kredytów i wpłat, dołączają do sprawozdania finansowego komitetu wyborczego dane z rejestru kredytów i rejestru wpłat w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660 zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144).

Sprawozdania finansowe wraz z dołączonymi do sprawozdania dokumentami, przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lublinie, ul. Spokojna 9b.

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie

/-/ Magdalena Kuczyńska

Załączniki

Powrót