Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Pomoc Żywnościowa

10-06-2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol informują, że od 11.06.2015r. od godz. 8.00 rozpoczyna wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z listopada 2014 r. do pomocy żywnościowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 zakwalifikowane zostały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

  • 813 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 684 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej uprawniające do otrzymania żywności.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości objęcia tą pomocą osób i rodzin, których dochód przekracza w/w kryterium.
Powrót