Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Odbiór wodociągu

12-10-2006

W dniu 12.10.2006r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji wodociągowej wraz z siecią wodociągową i przyłączami w miejscowości Opoczka - I etap", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3-"Rozwój lokalny", Działanie 3.2-"Obszary podlegające restrukturyzacji".

Odbiór końcowy inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji wodociągowej wraz z siecią wodociągową i przyłączami w miejscowości Opoczka - I etap"

ZPORRflaga Unii EuropejskiejCałkowita wartość Projektu wyniosła: 960 912,35 zł, w tym koszty kwalifikowane 846 125,11 zł. Udział własny gminy wyniósł 126 918,77zł tzn. 15% kosztów kwalifikowanych, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu wyniosło 634 593,83zł. Środki Budżetu Państwa stanowiły 10% wartości kosztów kwalifikowanych i wynosiły. 84 612,51 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowano: - 1 stację wodociągową, - 3290 metrów bieżących sieci wodociągowej - 60 sztuk przyłączy wodociągowych. Celem projektu była poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej i stworzenie możliwości korzystania z bieżącej wody dobrej jakości, za pośrednictwem wybudowanej sieci wodociągowej. Społeczno - gospodarcze cele projektu wiążą się z poprawą sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych.

W oddziaływaniu długofalowym przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców tzn. rozwój usług rekreacyjno-turystycznych, zwiększenie liczby turystów odwiedzających tereny objęte projektem. Inwestycja ta wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych i środowiskowych mieszkańców Opoczki, tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego. Wieloletnie starania o dofinansowanie projektu zostały zwieńczone sukcesem.

Zdjęcie wodociąg

Powrót