Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Odnowa rynku Annopola

21-02-2006

Burmistrz Annopola uprzejmie informuje, iż dnia 21 lutego 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego (Instytucją Wdrażającą) a Gminą Annopol (Beneficjentem) została zawarta umowa nr 61412-UM4300026/06 o dofinansowanie Projektu SPO/2.3/4024/9/05 Odnowa centrum Annopola wraz z odbudową lokalnego miejsca pamięci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Wysokość dofinansowania inwestycji z środków unijnych stanowi 80% całkowitej wartości projektu.

Odnowa centrum Annopola wraz z odbudową lokalnego miejsca pamięci.

 sektprflaga Unii Europejskiej

Odnowa rynku Annopola

Celem projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców Annopola. Projekt swym zakresem obejmuje remont nawierzchni istniejących chodników, wymianę krawężników i obrzeży trawnikowych, wykonanie alejek z kostki brukowej oraz odbudowę pomnika Marszałka Piłsudskiego. Zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji przewiduje się do końca czerwca 2006 r.

Projekt " Odnowa centrum Annopola wraz z odbudowa lokalnego miejsca pamięci" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

Powrót