Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Oświata

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu - Rekrutacja 2021/2022

22-03-2021

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu.

kalendarz rekrutacji: 

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., - termin składania wniosków o przyjęcie do  szkoły ponadpodstawowej  
 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  
 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych  
 • 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.,- składanie przez kandydatów zakwalifikowanych do  szkoły, potwierdzenia woli przyjęcia poprzez dostarczenie: 
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu. • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic  kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie  do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania  pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. 
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne  z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.  

Więcej informacji: 

tel. 15 861 35 82

e-mail: sekretariat@zsannopol.pl

www.zsannopol.pl

Adres szkoły: ul. Kościuszki 22, 23-235 Annopol

 


 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

NASZE ZALETY:

 • nauka na jedną zmianę
 • darmowe podręczniki do nauki zawodu
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych (m.in. koło polonistyczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, ekonomiczne, sks, siłownia i inne)
 • świetna lokalizacja
 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, wychowawców i specjalistów
 • nowoczesny budynek
 • bogata baza dydaktyczna
 • przyjazny klimat szkoły

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 

 • Przedsiębiorca handlowy
 • Pracownik biura projektowego
 • Specjalista do spraw produkcji materiałów budowlanych
 • Pracownik nadzoru budowlanego
 • Murarz – tynkarz

 


 

 

TECHNIK EKONOMISTA

NASZE ZALETY:
 
 • Zajęcia zawodowe realizowane w małych grupach,
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców
 • Nauka języków obcych w pracowniach multimedialnych
 • Darmowe podręczniki do kształcenia zawodowego.
NAUCZYSZ SIĘ:
 • Planowanie i prowadzenie działalności
  gospodarczej,
 • Obliczanie podatków,
 • Prowadzenie spraw kadrowo –płacowych,
 • Prowadzenie rachunkowości,
 • Organizowanie działalności gospodarczej,
 • Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań,
 • Wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań finansowych.

ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE W:
 
 • Firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Urzędach skarbowych, biurach księgowych,
 • U rzędach administracji,
 • Bankach,
 • Sekretariatach,
 • Towarzystwach ubezpieczeniowych,
 •  Własnej firmie.
 
 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa

Wybierz zawód i kształć się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 
 • Będziesz kształcić się w każdym wybranym przez siebie zawodzie, jeżeli znajdziesz pracodawcę, który przyjmie Cię na praktyki.
 • Okres nauki wlicza się do stażu pracy, za czas praktyki otrzymasz od pracodawcy wynagrodzenie.
 • Wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte na praktykach oraz kontakt z pracodawcą pomogą Ci w znalezieniu pracy.
 
Tok nauki:
 
 • nauka trwa 3 lata,
 • 3 dni w tygodniu - nauka w szkole (przedmioty ogólnokształcące)
 • 2 dni w tygodniu - nauka zawodu u pracodawcy,
 • raz w roku - 4 tygodniowy wyjazd na kurs teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych
 
Proponowane zawody:
 
fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, stolarz, elektryk, kamieniarz , monter sieci instalacji sanitarnych, cukiernik, krawiec, kamieniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie....
 
DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRACA – DOBRE ZAROBKI

 

ABSOLWENCI SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA

 
 • Uzyskują wykształcenie średnie i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego
 • Zdają egzamin zawodowy i uzyskują tytuł technika
 
Wybierz jeden z proponowanych zawodów i kształć się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 
 • Technik budownictwa
 • Technik handlowiec
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik technologii drewna
 • Technik usług fryzjerskich

 

Ikona pdfInformacja w formie dokumentu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.69 MB]

 
 
Powrót