Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Kultura

Marsz Szlakiem Legionów

Marsz Szlakiem Legionów

20-09-2016

Regulamin XIV Marszu Szlakiem Legionów z Ożarowa do Lasocina 1.X.2016


I. Cel  marszu

 1. Nawiązanie do szlaku bojowego 1 Brygady który prowadził sto lat temu z Ożarowa przez Czachów na Tarłów i następnie powrót z Tarłowa do przepraw na Wiśle w Maruszowie przez Lasocin.  
 2. Patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży.

II. Organizatorzy

 1. Burmistrz Miasta Ożarowa
 2. Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP RP w Ożarowie.

II. Terminy

 1. Marsz przeprowadzony zostanie  1 października 2016 (sobota) na  trasie z Ożarowa, do Lasocina.
 2. Na start należy się zgłosić do godz. 9.00
 3. Otwarcie Marszu nastąpi o godz. 9.00 przed Pomnikiem Niepodległości w Ożarowie, zakończenie około godziny 15.00 w Lasocinie  przy Szkole Podstawowej.                                                            

III. Trasa i program marszu

 1. Na starcie w Ożarowie nastąpi rejestracja uczestników, wydanie planu trasy oraz wygłoszona zostanie informacja historyczna o działaniach legionistów w okolicach Ożarowa w roku 1914. Długość trasy marszu wynosi ok. 12 km
 2. Każda grupa marszowa, porusza się samodzielnie pod kierownictwem opiekuna.
 3. Trasa marszu prowadzi do Czachowa, dalej przez las, następnie drogą do Lasocina.
 4. Na mecie w Lasocinie przewidziany jest posiłek a następnie oficjalne zakończenie Marszu.  

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Marszu jest otwarty dla wszystkich chętnych; dla drużyn i osób indywidualnych bez ograniczenia wiekowego. 
 2. Uczestnicy Marszu startują na własną odpowiedzialność.
 3. Wszyscy uczestnicy wpisują się na listy startowe  na starcie.
 4. Osoby nieletnie startują pod opieką osób dorosłych odpowiadających za ich bezpieczeństwo i spełnienie  innych formalności wynikające z przepisów. 
 5. Uczestnicy marszu zobowiązani są  posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zachowania uczestników Marszu na szlaku.

V. Zgłoszenia

    1.  Zgłoszenia do Marszu przyjmuje komendant Marszu Wiesław Chmielewski; adres  

         mejlowy – doblo1946@o2.pl   lub pod nr telefonu  – 501-588-725. Termin zgłoszeń   

         upływa z dniem   26 września br. (poniedziałek)  w zgłoszeniu podawać nazwę drużyny i

         liczbę uczestników.

VI. Uwagi końcowe

 1. Zachęcamy do zorganizowania w szkołach i drużynach  pogadanek na temat Legionów i ich działań bojowych na terenie Sandomierszczyzny w czasie I Wojny Światowej. Wykorzystać dostępną w naszych bibliotekach literaturę legionową.
 2. Informacja o terminie Marszu przekazana została do szkół i drużyn na początku września.


 

KOMENDANT MARSZU

Powrót