Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 9 sierpnia 2016

05-08-2016

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XV/111/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie diet dla radnych;
  2. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”;
  3. organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Annopol;
  4. przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
 2. Analiza wydatków związanych z organizacją imprez oraz pozyskanych środków w latach 2015/2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2016r. - analiza wniosków.
 4. Wyrażenie opinii do uchwały Rady Osiedla Annopol I w sprawie uchwalenia Budżetu Obywatelskiego
 5. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału
w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

                                   

 Przewodnicząca  Komisji
Anna Wąsik
Powrót