Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 8 sierpnia 2016

05-08-2016

Zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XV/111/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie diet dla radnych;
  2. zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody;
  3. przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
  4. sprzedaży nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Skały;
  5. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Remont chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów - Annopol w miejscowości Annopol”;
  6. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (Droga 854)
   w miejscowości Opoka Duża”;
  7. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce ”.
 2. Wyrażenie opinii do uchwały Rady Osiedla Annopol I w sprawie uchwalenia Budżetu Obywatelskiego.
 3. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

 

Przewodniczący  Komisji
 Andrzej Bownik
Powrót