Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

02-12-2019

Zawiadamiam, że dnia 9 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z przedstawicielami i opiekunami Samorządów Uczniowskich oraz przedstawicielami Rad Rodziców:
  • przedstawienie działalności Rad Rodziców działających przy szkołach i przedszkolu,
  • wymiana poglądów na temat różnych form samorządności,
  • propagowanie informacji na temat działalności Samorządu Lokalnego wśród uczniów.
 2. Analiza budżetu gminy na 2020 rok.
 3. Przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu w zakresie pomocy mieszkańcom gminy w sezonie zimowym (informacja na temat realizowanych form pomocy dla osób starszych i samotnych oraz dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej).
 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Gminie Annopol.
 5. Sprawy różne.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
/Anna Wąsik/
Powrót