Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej

14-11-2019

Zawiadamiam, że dnia 18 listopada 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
  1. Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2020 rok.
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
    2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2020,
    3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
Łukasz Babiracki
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy
 
Jerzy Lipniacki
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych
 
Anna Wąsik
Powrót