Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 11 lipca 2016

04-07-2016

Zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2016 roku o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3. wyrażenie zgody na nabycie działki nr 57/2 położonej w Hucie;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat 
         oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej
         trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;
 2. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie przydziału mieszkania położonego przy ul. Leśnej 7;
 3. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

 

                                                                            Przewodniczący  Komisji

                                                                                          

                                                             Andrzej Bownik

Powrót