Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej 9 czerwca 2016

03-06-2016

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2016 roku o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Informacja dotycząca szkód wyrządzonych przez zwierzynę dziką oraz działania kół łowieckich zmierzające do zmniejszenia  tych szkód;
  2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Annopolu obręb Annopol,
    2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
    3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Annopol na lata 2015-2020”.
  3. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446 ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

 

 Przewodniczący  Komisji
Andrzej Bownik

                                                                                             

 

Powrót