Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 16 czerwca 2016 r.

02-06-2016

Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Spotkanie z opiekunami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz  przedstawicielami Rad Rodziców:
    • przedstawienie działalności Rad Rodziców działających przy szkołach i przedszkolach Gminy,
    • wymiana poglądów na temat różnych form samorządności,
    • propagowanie informacji na temat działalności Samorządu Lokalnego wśród uczniów.
  2. Informacja Kierownika Referatu ds. Obsługi Oświaty na temat organizacji roku szkolnego 2016/2017 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola;
  3. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodnicząca  Komisji
Anna Wąsik
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 16 czerwca 2016 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.75 KB]

Powrót