Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

18-10-2019

Zawiadamiam, że dnia 21 października 2019 roku o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Annopol.
 2. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020:
  1. stan bazy,
  2. wykonane remonty i inwestycje,
  3. niezbędne potrzeby,
  4. funkcjonowanie świetlic i dowozów uczniów,
  5. bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych.
 3. Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy Annopol.
 4. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
   i mieszkaniach chronionych,
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Przygotowania do Święta Zmarłych na terenie Gminy Annopol ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o miejsca pamięci narodowej.
 6. Sprawy różne.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
/Anna Wąsik/
Powrót