Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

18-10-2019

Zawiadamiam, że dnia 25 października 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 1. Ocena porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i gminy Annopol w 2019 r.
 2. Ocena działań przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy Annopol.
 3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. nabycia nieruchomości gruntowych (położonych w Annopolu),
  2. nabycia nieruchomości gruntowych (położonych w Grabówce),
  3. nabycia nieruchomości gruntowej (położonej w Annopolu),
  4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
Przewodniczący Komisji
 
/Jerzy Lipniacki/
Powrót