Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 18 maja 2016

13-05-2016

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie :

 

  1. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok w oparciu o sprawozdanie opisowe z wykonania  budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki  i wystawienie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
  2. Sprawy różne

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz.446) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

Przewodniczący  Komisji
Wiesław Dąbrowski


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 18 maja 2016, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.03 KB]

Powrót