Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej 6 kwietnia 2016

01-04-2016

Zawiadamiam, że w dniu 6 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w pok. 12 
(III piętro) Urzędu Miejskiego w Annopolu.Tematem posiedzenia będzie:

 

 

  1. Wyrażenie opinii do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok,
  2. Funkcjonowanie MGBP w Annopolu i filii bibliotecznych na terenie gminy,
  3. Ocena miejsc przeznaczonych do zabaw i spędzania czasu wolnego przez dzieci i  młodzież - place zabaw przy szkołach, przedszkolach i blokach,
  4. Działalność Centrum Kultury w Annopolu – wizyta w placówce,
  5. Sprawy różne.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

 

Przewodnicząca  Komisji
 Anna Wąsik


Powrót