Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

21-05-2019

Zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie Gminy Annopol:
  • omówienie bieżącej działalności stowarzyszeń pod kątem realizacji zadań na rzecz gminy i lokalnego środowiska;
  • zapoznanie się z sukcesami i bieżącymi problemami (wymiana doświadczeń)
  • korzystanie z otwartych konkursów ofert;
  • pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację zadań;
 2. Omówienie sposobów aktywizacji seniorów – spotkanie z przedstawicielami klubów zrzeszających seniorów z terenu Gminy Annopol.
 3. Sprawozdanie - Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Annopol za 2018r.
 4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 2019/2020:
  • omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli (po zakończonej reformie oświaty);
  • analiza kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych placówek oświaty;
  • funkcjonowanie przedszkola;
  • funkcjonowanie żłobka;
 5. Sprawy różne.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
/Anna Wąsik/
Powrót