Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

23-04-2019

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol,
  3. nadania statutu Sołectwu Anielin,
  4. nadania statutu Sołectwu Baraki,
  5. nadania statutu Sołectwu Bliskowice,
  6. nadania statutu Sołectwu Borów,
  7. nadania statutu Sołectwu Dąbrowa,
  8. nadania statutu Sołectwu Grabówka,
  9. nadania statutu Sołectwu Grabówka Ukazowa,
  10. nadania statutu Sołectwu Huta,
  11. nadania statutu Sołectwu Jakubowice,
  12. nadania statutu Sołectwu Janiszów,
  13. nadania statutu Sołectwu Kopiec,
  14. nadania statutu Sołectwu Kosin,
  15. nadania statutu Sołectwu Natalin,
  16. nadania statutu Sołectwu Opoczka Mała,
  17. nadania statutu Sołectwu Opoka Duża,
  18. nadania statutu Sołectwu Popów,
  19. nadania statutu Sołectwu Nowy Rachów,
  20. nadania statutu Sołectwu Stary Rachów,
  21. nadania statutu Sołectwu Sucha Wólka,
  22. nadania statutu Sołectwu Świeciechów Duży,
  23. nadania statutu Sołectwu Świeciechów Poduchowny,
  24. nadania statutu Sołectwu Wymysłów,
  25. nadania statutu Sołectwu Zabełcze,
  26. nadania statutu Sołectwu Zastocze.
 2. Kontrola w Referacie Gospodarki Komunalnej:
  • baza sprzętowa i jej wykorzystanie,
  • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 3. Kontrola w Centrum Kultury w Annopolu - warunki techniczne do prowadzenia działalności kulturalnej.
 4. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Komisji
 
Jerzy Lipniacki
Powrót