Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

18-02-2019

Zawiadamiam, że dnia 22 lutego 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  3. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
  6. rozpatrzenia petycji,
  7. zmiany nazwy ulicy Stanisława Skały w Annopolu.
 2. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
Przewodniczący Komisji
 
/Łukasz Babiracki/
 
 
Powrót