Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zmiana terminu i porządku posiedzenia

18-02-2019

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej odbędzie się dnia 19 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:
 1. Ocena gospodarki łowieckiej i sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń na terenie Gminy Annopol.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów;
  2. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  3. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
  5. o zmianie uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Annopol
   w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  6. rozpatrzenia petycji;
  7. zmiany nazwy ulicy Stanisława Skały w Annopolu.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019r.
 4. Sprawy różne.
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
Jerzy Lipniacki
Powrót