Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Długopis na kartce papieru

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 18 marca 2016

14-03-2016

Zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.


Tematem posiedzenia będzie:
 

 1. Ocena utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Annopol;
  1. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok:
   •       system gospodarki odpadami,
   •       ilość i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
          Miasta i Gminy Annopol,
   •       podjęte działania w zakresie właściwej segregacji śmieci,
   •       działania dotyczące likwidacji dzikich wysypisk.
  2. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
  3. Informacja o zadłużeniu mieszkańców z tytułu „ opłaty śmieciowej” i działaniach 
   zmierzających do wyegzekwowania zaległości.
 2. Likwidacja dzikich wysypisk – wypracowanie stanowiska;
 3. Wyrażenie opinii do wniosku Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego
  w sprawie dzierżawy części działki nr 1027/6;
 4. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

                                                                            Przewodniczący  Komisji
                                                                                          
                                                             Andrzej Bownik

                                                                                             

Powrót