Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

09-10-2018

Zawiadamiam, że dnia 11 października 2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu  Miejskiego w Annopolu.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Spotkanie z przedstawicielami i opiekunami Samorządów Uczniowskich oraz przedstawicielami Rad Rodziców:
    • wymiana poglądów na temat samorządności i potrzeb środowiska w którym żyję.
    • moja miejscowość-moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2017/2018.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  4. Informacja dotycząca funkcjonowania Służby Zdrowia na terenie Gminy Annopol.
  5. Podsumowanie pracy Komisji za 2018.
  6. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.   

 

                                                                              Przewodnicząca  Komisji
Anna Wąsik

Powrót