Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

13-09-2018

Zawiadamiam, że dnia 19 września o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Statutu Gminy Annopol;
  2. uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Annopolu;
  3. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
   Przedszkolu w Annopolu prowadzonego przez Gminę Annopol;
  4. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol w wysokości
   wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
   2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego
   zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszowie
   prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna
   szkoła”;
  5. zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w
   Przedszkolu w Annopolu;
  6. uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Annopol
   na lata 2018-2024.
 2. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
  szkolnego 2018/2019.
 3. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    
                                  
                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                                                  Anna Wąsik
Powrót