Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

13-09-2018

Zawiadamiam, że w dnia 18 września 2018 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Annopolu prowadzonego przez Gminę Annopol.
  4. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna szkoła”;
  5. zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Annopolu;
   uchwalenia Statutu Gminy Annopol.
 2. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2018 roku - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu.
 3. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    
                                  
                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                             Wiesław Dąbrowski
Powrót