Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

12-06-2018

Zawiadamiam, że w dnia 26 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2018r.
  2. udzielenia dodatkowej pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika (od km 1+965 do km 2+175 strona prawa) i zatoki autobusowej od km 1+ 155 do km 1+ 625,50 strona lewa) w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce”.
  3. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Annopola.
2. Sprawy różne.
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Komisji
Wiesław Dąbrowski
Powrót