Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

13-04-2018

Zawiadamiam, że dnia 20 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Tematy posiedzenia:

 

 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem sportu w Gminie oraz Klubów Sportowych działających na terenie miasta Annopol:
  1. analiza sprawozdań klubów sportowych za rok 2017 oraz plany i zamierzenia dotyczące ich dalszego funkcjonowania.
  2. sposoby pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na propagowanie sportu w gminie.
 2. Omówienie sposobów aktywizacji seniorów - spotkanie z przedstawicielami klubów zrzeszających seniorów z terenu Gminy Annopol.
 3. Wyrażenie opinii do sprawozdań:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2017 rok;
  2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 5. Omówienie sposobów aktywizacji młodego pokolenia w poszukiwaniu ciekawych miejsc, zakątków, kapliczek, krzyży przydrożnych, zabytków architektury, (historia-tradycja):
  • włączenie uczniów w prace na rzecz poznania swoich miejscowości
  • wskazania tych pereł krajobrazu miejskiego i wiejskiego by ocalić je od zapomnienia.
 6. Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

 

Przewodnicząca Komisji
 Anna Wąsik
 
 
Powrót