Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

18-01-2018

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018r.
  2. zmian w budżecie gminy na 2018r.
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Sucha Wólka”.
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Grabówka”.
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2707L w m. Grabówka”.
  6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga nr 777) – Piotrowice-rz.Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (droga nr 854) na działce nr ewid. 1233/1 od km 4+570 do km 4+ 720 (strona lewa)”.
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika (od km 1+965 do km 2+175 strona prawa) i zatoki autobusowej od km 1+ 155 do km 1+ 625,50 strona lewa) w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce”.
 2. Podsumowanie pracy Komisji za 2017 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji
 
Wiesław Dąbrowski
 
Powrót