Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej

20-11-2017

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:


 1. Zapoznanie z  projektem budżetu gminy na 2018 rok.
 2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
  2. utworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej.
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2018;
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r
  6. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
 3. Sprawy różne.

    Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                                                                                                Przewodniczący  Komisji

                                                                                        

Powrót