Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

23-10-2017

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan przygotowań do Święta Zmarłych na terenie Gminy Annopol ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o miejsca pamięci narodowej:
  1. informacja o podejmowanych działaniach i efektach w zakresie stanu i opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie Gminy Annopol.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok 2016/2017.
 3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu i Publiczne Gimnazjum i. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu w Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu;
  2. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrowie.
  3. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Kołsut w Grabówce.
  4. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kosinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kosinie.
  5. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Świeciechowie.
  6. wystąpienia Gminy Annopol z Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.
  7. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                  


                                                                             Przewodnicząca  Komisji
                                                                                        
                                                                                                   Anna Wąsik
Powrót