Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

23-10-2017

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:


  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. zmiany nazwy ulicy Jana Stępnia w Annopolu;
    2. sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu przy ul. St. Skały;
    3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu;
    4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.
  2. Sprawy różne.Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875)  zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                  
                                                                           Przewodniczący  Komisji
                                                                                         
                                                                          Andrzej Bownik
Powrót