Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

03-10-2017

Zawiadamiam, że w dniu 6 października 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

 1. Spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Puławach Panem Tomaszem Kwiatkowskim w celu omówienia stanu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Annopol.
 2. Analiza informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej:
  1.  informacja dotycząca świadczenia usług w zakresie:
   • dostarczania wody,
   • odbioru ścieków,
   • dostarczania ciepła,
   • zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  2.  informacja o zadłużeniu odbiorców usług i działaniach zmierzających do wyegzekwowania zaległości.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu - obręb Annopol.
 4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Komisji
 
Andrzej Bownik
 
 
 
Powrót