Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej

28-07-2017

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w dniu 28 lipca zostało odwołane i odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 12:00 się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:


 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Annopolu Nr XXIII/167/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. St. Skały;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;
  3. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Remont chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów - Annopol) w miejscowości Annopol;
  4. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. . „Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz.Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (Droga 854);
  5. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce ”;
  6. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol  na  realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 Zawichost – Kosin w miejscowości Kosin”.
 2. Ocena działań przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Miasta i Gminy Annopol - wyjazd Komisji w teren
 3. Sprawy różne.Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

 

 Przewodniczący  Komisji
 Andrzej Bownik
Powrót