Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2017 roku

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 201

05-06-2017

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

 

 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017r
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L w m. Grabówka, gm. Annopol”;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików - Borów w gm. Annopol – Etap II”;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików - Borów w gm. Annopol”;
  6. zmieniająca  uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L  w m. Bliskowice, gm. Annopol”;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m. Wymysłów  gm. Annopol”;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na  realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2707L w m. Grabówka, gm. Annopol”.
 2.        Sprawy różne.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    

                                   

                                                                              Przewodniczący  Komisji
                                                                                        
                                                                                            /Wiesław Dąbrowski/Powrót