Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

26-05-2017

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:

  1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:
    1. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Annopolu obręb Annopol.
    2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  2. Wyrażenie opinii do wniosku Stowarzyszenia „Sosenka” w sprawie korzystania z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wymysłowie.
  3. Ocena utrzymania czystości na terenie miasta i gminy oraz gospodarka śmieciowa, likwidacja dzikich wysypisk - wyjazd Komisji w teren.
  4. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Bownik
Powrót