Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dnia 24 marca 2023 roku o godz. 8.00

20-03-2023

Zawiadamiam, że dnia 24 marca 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematy posiedzenia:
 
 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/361/22 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 2. Analiza sprawozdań z:
  1. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2022 rok,
  2. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2022 rok.
  3. realizacji w 2022 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na tata 2019-2023,
  4. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 na terenie Gminy Annopol w 2022 roku,
  5. realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za 2022 rok,
 3. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy i poziomu bezrobocia w Gminie Annopol.
 4. Sprawy różne.
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie Radnych o zwołaniu  posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.    
  
 
podpis
                                   
 
 
Powrót