Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2017 roku

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2017 roku

11-05-2017

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok w oparciu o:
    1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
    2. sprawozdanie finansowe oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki;
    3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
  3. Sprawy różne.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Komisji
 Wiesław Dąbrowski

 

 

Powrót